Без цензуре
Под притиском Српске православне цркве и значајног дела тадашње српске елите, Вук је из другог издања свог речника изоставио низ вулгарних речи и примера. Опсцене лексике нема ни у постхумним издањима Српског рјечника, а неке од ових речи нису обрађене ни у савременијим речницима српског језика.


Укупно:
129


 • а̀думац
 • ара̀тос
 • бруца̑ње
 • бру̀цати
 • бру̀це
 • бу̀нгурац
 • ва́ре̑ње
 • вје̏штица
 • гвоздѐња̑к
 • глави̑ћ
 • гла̑с
 • гло̀гиња
 • го́вно
 • голо̀кур
 • гра́дити
 • гу̀зица
 • дола̀кта̑ш
 • дрка̑ње
 • др̀кати
 • др́љати
 • ду̀пља̑ш
 • запи́здити
 • зарѐћи се
 • зеза̑ње
 • зѐзати
 • зѐзнути
 • зѐлен
 • изјѐбати
 • изјѐпсти
 • ѝсписна̑
 • ја̏рмења̑к
 • је̑б
 • јеба̀нија
 • јеба̑ње
 • јѐбаоница
 • јѐбати