Српски рјечник

Ко̀сма̑ј , Ко̀смаја , m.   Berg in der Belgrader   нахија :  Пала магла по голом Космају , | Са Космаја  на Јанкове дворе   | Од Космаја  гн’језда соколова .