Српски рјечник

Не̏готин , m.   Stadt an zwei Stunden von der Donau , und eben so weit vom Timok . За времена   Карађорђијева  у   Неготину  је био мали градић са неколике куле, који је зидао   Пасманџија .