Српски рјечник

Су̏тјеска , f.   [ југоз. ]
1.
  кршћански манастир у <рс xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">  Босни .
2.
  тијесно мјесто на путу крај <рс xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">  Лима    између <рс xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">  Плава    и <рс xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">  Ђурђевијех ступова . cf.   Сућеска .