Српски рјечник

Су̏ћеска , f.   [ јуж. ]   кланац између <рс xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">  Жупе    и <рс xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">  Никшића . cf.   Сутјеска .