Српски рјечник

а̀спида , f.   die Viper , Otter , [vipera] aspis [Merr.] : зла као аспида   (реку злој жени) .

Речник дубровачког говора

а̏спида  ж  ( тал.   aspide ) зла жена.  –   Ка̀ква је о̀но̄ а̏спида! Далѐко јон ку̏ћа!