Српски рјечник

а́чити се , а̑чи̑м се , v. r. impf.   gedehnt sprechen , diduco voces .