Српски рјечник

а̀љина , f.   vide   хаљина .

Речник косовско-метохиског дијалекта

аљи̏на , е  ж.   У   Дрсн.  се тако зове сукнено џубе до земље дуго и цело извезено.  — Исп.  у В.   ха̀љина  и оно што каже о њој код речи ха́љак   и у RJA. hа̀ļina .