Српски рјечник

бата́лити , ба̀та̑ли̑м  v. pf.   н. п. пушку, сахат   vide  [ покварити ] ,   виноград  [ vide   запустити ],   verlassen , verwahrlosen , desero .

Речник говора Прошћења

бата́лити , ба̀та̄лӣм  —
1.
покварити.  —   Баталићеш ми ту с́екиру, остави је.
2.
  оканити (се), напустити; оставити.  –   Батали ти та посао.