Речник косовско-метохиског дијалекта

бӣзго̑вски , а , о  прид.   на начин као у бизго̑ва . Дебе̏ле гу ру̑ке кај бӣзго̑вске .  — В. и RJA. н.