Српски рјечник

бре̏ !, interj. imperandi :   дај бре !   камо бре !   ајде бре !

Речник косовско-метохиског дијалекта

бре̏  узв. :   Полага̑чкоте, бре̏  ба̏ле!   Расн.  — Немо̑те да ла̏жете бре̏ !  — Вала, бре̏  Раде̑нко.   Расн.  — У В.   бре̏!  узв. , у RJA. brȅ  узв., од тур. р ечи bire , која се у румелиским диалектима турским различно изговара.

Речник говора Прошћења

бре̑  — узвик за скретање пажње на оно што се говори.  —   Дај, бре. Чуј, бре. Дођи, бре. Еј, бре.