Српски рјечник

ва̏зда ,   vide   свагда .

Речник дубровачког говора

ва̏зда  прил.   увијек, стално.  –   Ва̏зда ти је не̏што кри̑во!