Српски рјечник

вѐљача ,   (једни говоре и авељача  и овељача )
1.
  запад. прим. )   Monat Februar , Februarius : вељача  превртача ; Кад вељача  не дажди, Марач добра не мисли .
2.
  Србији )   vide   бабини укови .

Речник дубровачког говора

вѐљача  ж   фебруар, али само кад се говори о варљивом, превртљивом времену у том мјесецу или кад је ријеч о парењу мачака.  –   Ки̏ша, па су̑нце – пра̑ва̄ вѐљача!   – Та̀ка̄ ти је пу̑ста̄ вѐљача превр̀тача!   – Сву̀ но̄ћ мја̏учӯ ма̏чке ко да је вѐљача.