Српски рјечник

гу̑њ , гу́ња , m.   eine Art Oberkleid , pallii genus . У   Србији  је гуњ од црна  сукна или ( куповни ) од крпе,  која се доноси из   Пазарџика , и понајвише је с рукавима  и дугачак до ниже кољена; а има, особито по варошима, и краткијех гуњева до појаса; а има их без рукава  и дугачкијех (као н. п. у нахији Рудничкој ) и краткијех (особито у Босни  доље поред   Дрине  на женама и дјевојкама).   У Црној гори  зове се гу̏њ  и бјелача  тијесна и дуга до више кољена сукнена бијела хаљина с рукавима, која се у   Брдима  зове гуњина  [2], а у Србији   хаљина  [( аљина )   1 ]. У   Србији  се гуњ облачи сврх свијех осталијех хаљина, и за то се по њему не опасује, а у   Црној гори  и по осталијем онамо крајевима највише се облачи сврх кошуље, и по њему се опасује. За то су у гуњева у   Србији  рукави много пространији , [ cf.   биљача , бјелача , гуњац , 2   модрина , хаљак  ( аљак ), хаљинац  ( аљинац ), хаљка  ( аљка ) ].