Речник косовско-метохиског дијалекта

диринџа̏т , диринџа̑м  несвр.   аргатовати, служити :   Ја ти не̑ћy диринџа̏т  до̏ бога и до̏ века.  — Ко̏му диринџа̑м?   БМ.  — У В.   дѝри̑нџити , џи̑м  несвр.   RJA. dìrînǵiti , dìrînǵîm  несвр. али се по значењу много разликује, а неће бити тачна ни она претпоставка о пореклу и постанку ове речи.