Српски рјечник

згра́нути се , згра̑не̑м се , v. r. pf.   rasend werden , in furorem verti . [ vide   помамити се ].

Речник говора Прошћења

згр́анути се , згра̑нем се  — препасти се.  —   Зграну ми се дијете од ваше вике.