Речник говора јужне Србије

кардашли́ја  м   ( тур.   kardaş  - брат )   друг, пријатељ.   „Он ми је голе́м кардашли́ја, у́век ми се на́ђе у нево́љу”   ( Врање ).
Кардашли́ја  м   надимак   ( Врање ).