Српски рјечник

ка̀шика , *  f.  ( pl. gen.   ка̏ши̑ка̑ )   der Löffel , cochlear , ligula . vide   жлица , cf.   ожица , лажица .

Речник косовско-метохиског дијалекта

каши̏ка , е  м.   тако се зове она справа за обување ципеле :   Дај ми ону̑ каши̏ку  да обу̏јем пути̏не.  — У Вуч. ова реч се у оном обичном значењу не употребљава, пошто за то има реч ложица .   У В.   ка̀шика  ж., али нема овог посебног значења , тако исто и у RJA. kàšika  ж.