Речник косовско-метохиског дијалекта

крка̏че   увек тако и свакад са предлог. на:   Но̏си га на крка̏че .  — Узја̏ни ме на крка̏че .  — Тури̏јо га на крка̏че .   У В.   кр̀кача  ж.

Речник дубровачког говора

кр̀каче  (и: на кр̀каче ) на леђа, на леђима.  –   Ја̑ те не мо̀гу но̀сит кр̀каче!  А̀јдемо ма̏ло на кр̀каче!

Речник говора Прошћења

кр̀каче̄ , прил.  — на леђима.  —   Донеси дијете кркаче.