Српски рјечник

1.   кру̏на , f.   die Krone , corona , cf.   коруна   [1] .
2.   Кру́на , f.   hyp. v.   Крунија .

Речник косовско-метохиског дијалекта

Круна  ж.   и.     У ДК. забележено у с. Слатини у Копаонику:   Писа Ћора к҃ пара Ꙋ(сопшој) КрꙊни . — У В. 2   Кру́на  ж. , у RJA. тако исто .

Речник дубровачког говора

/   кру̏на   /   изр.   не̑ће ти кру̏на па̏сти (па̏с) з гла́ве̄ ; нѐ би мукру̏на па̏ла з гла́ве̄   каже се некоме или за некога ко сматра да би му било понижење урадити неки посао или се прихватити неког посла.  –   Нѐ би му кру̏на па̏ла з гла́ве̄ кад би по̏мео о̀но̄ карту̀шине̄ што је вје̏тар ба́цијо прѝд вра̄та.