Српски рјечник

курта̀лисати се , лише̑м се , v. r. pf.   кога, чега ,   los werden , liberor , cf.   vide   опростити се   [3] : једва сам га се курталисао .

Речник говора Прошћења

курта̀лисати се , -ише̄м се  — ослободити се, спасити се од нечега.  —   Једва се курталисак од оне напасти,