Српски рјечник

ма́муран   [*] , рна , рно , adj.   vom Rausche noch benebelt , qui crapulam nondum exhalavit .

Речник косовско-метохиског дијалекта

ма̄му̑ран , на , но  прид.   бунован после пијанства, сна :   Не заде̑вај га са̏д, још је ма̄му̑ран .   Арап.   machmur   збуњен после пијанства или сна, изглед као после пијанства или сна .  – У В.   ма̀муран , рна , рно .