Речник говора јужне Србије

марифе́тлук  м   ( ар. - тур. )   ( тур.   marifetlik  - са искуством ; способан )   вештина; мајсторство; довитљивост.   „Марифе́тлук је да гу полити́ку тума́чиш на́опоко, а на ли́це мо́же сва́ки”   ( Доње Жапско ).