Српски рјечник

маша̀ла , *  f.   die Fackel , fax .

Речник косовско-метохиског дијалекта

1.   маша̏ла , е  ж.   факља .   Арап.   maša’l  или maša’la  им. справа за осветљавање . Тур.  ова реч знач и гвозден колац пободен у земљу који на врху има мрежу од жице, па се ту метну крпе умочене у гас или катран и сл. запаљиву материју.
2.   ма̏шала  узв.   узречица исто као да ни̏је у̏рок :   Ма̏шала , гља̏ коли̏ки је пора̑сао!  — Ма̏шала , што је кра̑сна пчени̏ца.  —   По неки пут се каже и овако : Ма̏шала , да̑ није у̏рок, напре̏дне ви о̑вце!  — У В.   маша̀ла  ж., но то је друга реч и не значи оно што ова реч у овом говору значи . У RJA. mašalah  узв.   Постало је од арап.  узречице: ma ša’allah   оно што Бог хоће, што год Бог хоће . Изрека арап.  у потпуности гласи: ma ša’ allah qan   бива што бог хоће . У тур.   се употребљава за одобравање и похвалу као по негде реч браво!   Кад се види изненада неко који је добро дошао :   Ма̏шала , изво̏лите!  На капама мале деце урочица од разног материјала, у облику срца на којој плочици је обично написано: ma ša’ allah!

Речник говора Прошћења

маша̀ла , -е̄ , ж.  — велика зубља луча.  —   Ужди машалу луча, ништа се напољу не види.
ма̑шала  — узвик одобравања, дивљења.  —   Машала, велики ти син порасто.