Српски рјечник

мѐла  { [ имела ] }, f.   die Mistel , viscum [album L. ,; [ cf.   лепак ]. На којој би се лијесци нашла мела, под оном лијеском има гуја с драгим каменом на глави, или још Бог зна каково друго благо поред ње (тако приповиједају: јер се мела ријетко налази на лијесци) .