Српски рјечник

1.   му̏ка , f.  ( pl. gen.   му̑ка̑ )
1.
  die Pein , cruciatus  [ cf.   патња ]: Мука  душе не вади, но суђен дан .
2.
  муке ,   die Folter , quaestio ac tormenta : ударили (или метнули) га на муке ; умр̈о на мукама .
3.
  Боци )   што је на земљи посађено, начињено ,   das Merk , opus , cf.   замучити .
2.   му́ка , f.   (по зап. кр.   код кршћана , али мучњак   говоре и хришћани и у Србији)   das Mehl , farina , cf.   [vide]   брашно   [1] .

Речник косовско-метохиског дијалекта

му̏ка , е  ж. :   За му̏ку  ми је   (тј. криво ми је).  – За му̏ку  ти је.  – А. Је̏ си жи̑в? – Б. О, ва̏ла је̏сам теке за му̏ку .

Речник дубровачког говора

му́ка  ж   брашно.  –   Му́ка се про̀сије̄ на̀ гӯсто̄ си̏то.
му̏ка  ж   ген. мн.   му̑ка̄   неугодност физичка или психичка, нешто непријатно и тешко.  –   У̀хитила ме је му̏ка о̏д гла̄да. Ува́лила ми се му̏ка у о̀жичицу.   изр.   ни́је му̏ка за̏ вије̄ка   свака мука прође, није вјечна.  –   Ре̏че̄ се: „Ни́је му̏ка за̏ вије̄ка!” – па је̏да ли ѝ нама су̏тра бу̏де̄ бо̏ље̄.   би̏т на̀ го̄ркијен му̏кама   наћи се у тешком положају кад се треба на нешто одлучити, извући се из незгодне ситуације.  –   Би̑ли смо на̀ го̄ркијен му̏кама док се није́смо догово̀рили што̀ ћемо про̀дат, а што̏ о̀ставит.   ја̏дна ти му̏ка   вјероватно да се избјегне израз: јадна ти мајка кад се очекује нешто неугодно, тешко.  –   Ја̏дна ти му̏ка, што̀ ће би̏т ка(д) до̀зна̄ да смо та̏мо хо̀дили бѐж њега!