Речник говора Прошћења

на̏сумице̄ , прил.  — напамет.  —   Насумице идем, ништа не видим.