Српски рјечник

не̏наче̑та во̀да , f.   вода од које нити је ко пио ни за што друго узимао како је донесена у кућу . Неначету воду употребљавају бајалице у различнијем бајањима око болеснијех људи и за пиће и за умивање .