Српски рјечник

па́јити , ји̑м ,   dim. v.   спавати   (zu Kindern) schlafen , dormio : паји , буји, злато моје !   (жене говоре, као пјевајући, кад успављују дјецу) . [ cf.   бујити ].