Српски рјечник

па̀јта̑ш , пајта́ша , m.   Маџ. )   vide  [ друг   1 ] другар .

Речник говора јужне Србије

пајта́ш   в.   пајдаш   „О́тиде на са́станак сас њего́ви пајта́ши”   ( Врање ).