Српски рјечник

пе̏ст , f.   Грбљу )   vide   песница :   Ко што о чем, баба о пести .

Речник дубровачког говора

пе̑ст , пе̑сти  ж
1.
  затворена шака, песница.  –   Сва̏ка̄ гру̏да је ко пе̑с у дјѐтета.
2.
  ударац песницом.  –   До̑ му је пе̑с у̏ гла̄ву.  – Хо̏ћеш ли на пе́стӣ?   изр.   бо̏је̄ ѝ то̄ него пе̑с у̏ гла̄ву   боље ишта него ништа или у смислу: ако и није нешто најбоље, буди задовољан, јер је могло бити и горе.  –   Да̑ли су ми за о̀во̄ са̏мо три́ дина̄ра, ма бо̏је̄ ѝ то̄ него пе̑с у̏ гла̄ву.