Речник говора јужне Србије

печало́вница  ж   жена печалбар.   „Бо́же, голе́ма ма́јкина печало́вница!”   ( Радовница ).