Српски рјечник

пре̏дика , f.   војв. )   die Predigt , sermo . cf.   [vide]   поученије .

Речник дубровачког говора

пре̏дика  ж   проповијед.  –   Би́ла је пре̏дика у̀ Ма̄ло̄н бра̏ћи.   изр.   др̀жат пре̏дику (некоме)   корити некога за нешто, читати некоме лекцију.  –   Др̀жали су нам пре̏дику у̀ шко̄ли што ни̏шта није́смо за да̀нас нау̀чили.