Српски рјечник

пре̏пека , f.   vide   препеченица :   А замеди препеке  ракије .