Српски рјечник

пријѐпек , m.   ( јуж. )   vide   препеченица .