Речник дубровачког говора

профу́кат , про̀фӯка̄н  свр.   новац и све материјалне вриједности расути и потрошити на јело, пиће, провод.  –   Го̏дӣна̄ ѝ годӣна̄ му је но́но стје̏цо име́так, а о̑н га је о̏дма профу́ко̄ и са̏д не̑ма̄ ни̏шта.