Српски рјечник

ратоси́љати се , рато̀си̑ља̑м се   vide   аратосиљати се .