Речник косовско-метохиског дијалекта

роспи̏ја , е  ж. , вид.   ороспи̏ја . Важи као пер.  реч: rospu , rospi .

Речник говора Прошћења

ро̀спија , -е̄ , ж.  — рђава жена; проститутка, она која трчи за мушкарцима.