Српски рјечник

скалабу́рити , скала̀бу̑ри̑м , v. pf.   смијешати ствари које и не иду заједно ,   Sachen , die nicht zusammen passen , unter einander mischen , verwirren , res discrepantes permiscere : сасма је много скалабурио,  не знам како ће раскласти .