Српски рјечник

спр́дало , m.   човјек који спрда ,   Schwätzer , nugator . [ cf.   спрдаш , траскало ].