Речник косовско-метохиског дијалекта

тарапа̏на , е  ж. а)   радионица где се новци кују :   Па̏ре, па̏ре, кај да му ги тарапа̏на  с̄ече̑  — Ода̑кле ми паре? Тарапа̏на  ми ги не се̄че̑  —   Кад у неком дућану или радњи има велики обрт рекне се:   Код ње̏га је кај тарапа̏на .  — У В. и Br. Iv. н.    Реч је сложена од арап.   darb   жиговање , ковање  и перс.   chane   место , кућа , darb-chane   радионица   где се новац лије , државна ливница , ковница новца .

Речник говора јужне Србије

тарапа́на  ж   ( ар. - перс. )   гомила ствари, обично у нереду.   „Спре́мам се да кре́чим, па је у мо́је со́бе тарапа́на”   ( Врање ).