Речник косовско-метохиског дијалекта

ујду̑рма , е  ж.   име радње глаг.   ујдури̏сат , превара, лаж   : Зна̑мо те тво̏је ујду̑рме .   Тур.   ujdyrma  им. измишљотина; лаж.

Речник говора јужне Србије

ујду́рма  ж   ( тур.   uydurma  - лаж ; удешавање )   подвала; договор с лошом намером.   „А па́зим се ја, знам за њи́ну ујду́рму”   ( Бујановац ).

Речник говора Прошћења

ујду̀рма , -е̄ , ж.  — смицалица, намјештаљка.  —   Ово је била његова ујдурма.