Српски рјечник

ха̀љина  [ аљина ], f.  ( pl. gen.   ха̏љи̑на̑ )
1.
у Србији се од прије звала хаљина од бијела сукна као гуњ, и то била мушка или женска ,   Art Oberkleid mit Ärmeln , chlamidis genus . [ vide   гуњ ]. cf.   бјелача .
2.
  ein Kleid , vestis . [ cf.   дреха , риза   1 ].