Српски рјечник

црка̏вица , f.
1.
  (mitleidig) ein Bißchen Vermögen , facultatula :  А. Има ли он што? Б. Има неку цркавицу .
2.
  Рисну )   болест од које стока цркава ,   Art Thierkrankheit , morbus quidam pecoris : Тако не вечао као брав од цркавице !
3.
  ( у Ц. г. )   innerliche Unzufriedenheit und Grum : Нема горе болести од  цркавице .

Речник дубровачког говора

цр̏кавица  ж   врло мала количина нечега, нешто биједно.  –   Не̏ зна̄м ка̏ко ћу до пр̀во̄га с о̀во̄ цр̏кавице̄ от пенсијо́ни!