Српски рјечник

чеља́де , дета , n.
1.
  ein Frauenzimmer aus dem Hause , femina familias .
2.
  Дубр. )   ein Mensch , Person , Menschenkind , homo .

Речник дубровачког говора

чеља́де , чеља̀дета  с  (и: чеја́де ) људско биће без обзира на род.  –   По о̀вему вре̏мену не̏ зна̄ чеља́де што̀ би обу́кло.   изр.   чеља́де о̀(д) шеста особа која зна сваки ред, односно особа која има смисла за ред и то у свакој прилици примјењује.  –   Жѐна му је чеја́де о̀(д) шеста.

Речник говора Прошћења

чеља́де , -а̀дета , с.  — особа.  —   Које оно чељаде дође код вас јутрос.