Речник косовско-метохиског дијалекта

шту̑ран , рна , рно  прид.   празан, пуст :   Оно̑ ло̑јзе, шту̑рно  му оста̏ло, жи̏вот ми је мо̑ј изе̏ло!  — Не иде̑ ми се у ону̑ шту̑рну  ку̏ћу.  — У Br. Iv. н. , štȗr , štúra  прид.