Српски рјечник

шу̏т , а , о , adj.   vide   шушав .

Речник косовско-метохиског дијалекта

шу̏т , а , о  прид.   који нема рогова :   Шу̏та  ко̏за ја̏лова.  —   Фиг. луцкаст : Немо̑ј да би̏днеш шу̏т , но слу̏шај што ти казу̏јем.  — Он ми се шу̏т  ви̏ди по ма̏ло.  — У Br. Iv. šȕt .

Речник говора Прошћења

шу̏т , ,  — који је без рогова.  —   Ови ти ован шут, нема рогова.