Српски рјечник

ја̀гма , *  f.  ( асс.   ја̏гму )   на̏ јагму , reißend (geht die Waare ab) , raptim (vendidi) .

Речник косовско-метохиског дијалекта

ја̏гма , е  ж.   пљачка, грабеж :   Пола̏ко те, љу̑ди, ово̑ ни̏је ја̏гма .  — Узе̑ше му све на ја̏гму .  — Иде̑ пасу̑љ   (продаје се) кај на ја̏гму .  — У В.   јàгма  ж.   RJA. 1. jàgma  ж. , а. и с.   Пер.   jagma  им. отимање туђе својине, пљачкање .