Српски рјечник

џи̏бра , *  f.   der Satz (von Branntwein, Wachs) , die Trebern , faeces . [ vide   комина   1 ].

Речник косовско-метохиског дијалекта

џи̏бра , е  ж.   комина из које је извађена ракија.   Тур.   ǵibre   исцеђен кљук, комина.   Исп.   нгрч.   τό τζίπουρον   комина.

Речник говора јужне Србије

џи́бра  ж   ( тур.   cibre )   слаба ракија.   „Не мо́гу да пи́јем више ни џи́бру, а не ли препе́ченицу”   ( Врање ).

Речник говора Прошћења

џи̏бра , -е̄ , ж.  — укисјељена каша од шљива и крушака за печење ракије.  —   Џибра је преврела, могла би се пећи ракија.