Српски рјечник

1.   а̀мбар , бра , m.  [ vide   амбер   ? ]:   Вас од амбра  и сувога злата .
2.   а̏мба̑р , *  m.
1.
  das Magazin , horreum . [ cf.   житница ; магацин ].
2.
  прва капа, што се дигне кад се игра прстена . cf.   прстен   [3] .

Речник дубровачког говора

а̀мба̄р , а́ра  м   поједина преграда у склопу више њих у којима се у дућанима са намирницама држало брашно, рижа и сл.  –   У јѐдно̄му амба́ру би̑ло је јо̏ш му́ке̄ би̏јеле̄, а у̀ друго̄му не̏ ви̏ше̄ от поïки́ла му́ке̄ голо̀кудне̄.

Речник говора Прошћења

а̏мба̄р , , м.  —
1.
дрвена зграда у којој се смјешта зимница.
2.
  погодак у прстенању.
3.
  доњи дио млина за каву.